Import – export

Proponujemy Państwu dwa zasadnicze obszary działania naszej firmy:
Pierwszy to współpraca z certyfikowanymi firmami transportowymi w zakresie organizowania łańcucha dostaw zarówno w wywozie towarów (eksport), przywozie (import) oraz tranzycie przez terytorium Unii Europejskiej. Organizacja łańcucha dostaw obejmuje transport lądowy oraz morski oraz towarzyszące temu usługi agencji celnych, spedytorów, portów morskich w Polsce, Niemczech, Słowenii, Holandii, to także odprawy celne w procedurach uproszczonych.

Drugi obszar naszego działania to sieć agentów handlowych w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którzy realizują zadania przede wszystkim potwierdzania wiarygodności producentów i eksporterów, kontroli jakości zamawianych przez polskie przedsiębiorstwa towarów, fizycznego nadzoru nad załadunkami, organizowania łańcucha dostaw od producenta do portu morskiego, a także kompleksowa organizacja i obsługa pobytów delegacji handlowych na tamtejszych targach i wystawach.