Szkolenia i konsultacje

Jeden z filarów naszej działalności gospodarczej. Proponujemy Państwu szkolenia i konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów prawa celnego, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak:

  • procedury celne,
  • taryfikacja towarów,
  • ustalanie elementów wartości celnej,
  • określanie pochodzenia towarów,
  • uproszczenia w procedurach celnych ze szczególnym uwzględnieniem roli pozwoleń AEO,
  • szkolenia z zakresu tranzytu towarów (NCTS2)
  • ułatwienia w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu,
  • prawa i obowiązki przewoźników, spedytorów, importerów, eksporterów w świetle prawa celnego

Specjalizując się w tematyce prawa celnego, czy też szerzej – obrocie towarami i usługami z krajami trzecimi, dostrzegliśmy w tym obszarze brak wystarczających źródeł rzetelnej i wiarygodnej informacji. Dlatego też oferujemy bardzo szeroki zakres szkoleń i konsultacji – począwszy od przybliżenia tematyki instytucji Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego po – jak wskazaliśmy wyżej – szczegółowe informacje dotyczące zasad klasyfikacji towarów do wspólnotowej nomenklatury scalonej TARIC, prawidłowe określanie pochodzenia i statusu towarów, prawidłowe ustalanie elementów składowych wartości celnej, podstawy naliczania należności celnych i podatkowych w podatku akcyzowym i podatku od wartości dodanej.

Przygotowujemy i realizujemy także szkolenia tematyczne związane z np. Instrumentami Ochrony Rynku (tzw. TDI – trade defense instruments), w tym na podstawie najnowszych regulacji i procedur ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych lub towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Zakres takich szkoleń  można zadedykować konkretnym produktom lub ogólnie – całej procedurze, na której takie postępowania są oparte.