Cicha wojna handlowa

Kolejna odsłona cichej wojny handlowej Unia Europejska – Chińska Republika LudowaZawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego na produkty przywożone z Chin i Tajwanu, tym razem pod lupę celników z krajów Unii Europejskiej trafią  spawane doczołowo łączniki rur i przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej

szczegóły TUTAJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.357.01.0005.01.POL&toc=OJ:C:2015:357:TOC